Członkowie

Przewodniczący:

Justyna Kulesa III rok zootechniki, justyna.kulesa@onet.eu
Interesuje się wszelkimi zagadnieniami dotyczącymi produkcji trzody chlewnej , jednak najbardziej chciałabym doskonalić swą wiedzę z zakresu możliwości podnoszenia wyników produkcyjnych loch oraz zwiększeniu efektywności w tuczu trzody.

Zastępca przewodniczącego

Arkadiusz Kolan, III rok zootechniki
Interesuje się metodami zwiększenia liczebności miotów loch oraz problemami prosiąt w okresie okołoodsadzeniowym.

Sekretarz

Sandra Jochberg, III rok zootechnikisandraj2@op.pl
Interesuje się wieloma zagadnieniami związanymi z hodowla i chowem trzody chlewnej. W przyszłości mam zamiar specjalizowac się w kierunku rozrodczym loch, uzyskujac wysokie parametry rozrodcze oraz w żywieniu trzody chlewnej. 


Członkowie:

Monika Kroma, II rok zootechniki

Interesuje się żywieniem trzody chlewnej oraz sposobami minimalizacji problemów okresu okołoodsadzeniowego u prosiąt.

 inż. Anna Bartosik, I rok magistra zootechniki, a.bartosik94@gmail.com
specjalność: hodowla i użytkowanie zwierząt gospodarskich
Interesuję się  wieloma zagadnieniami związanymi z trzodą chlewna m. in.biotechnologicznymi metodami doskonalenia rozrodu trzody chlewnej a dzięki temu zwiększeniem liczebności miotów.

inż. Paulina Jóźwiak, I rok 
magistra zootechniki, paulinajoannajozwiak@gmail.com

Interesuje się wykorzystaniem transgenicznych świń jako dawców tkanek i narządów dla ludzi oraz rozrodem trzody chlewnej.

Klaudia Żuchowska,  III rok med. wet. ,
Nowa członkini, miłośniczka "świnek", zainteresowana hodowlą trzody chlewnej, z którą chciałabym połączyć moją przyszłą prace zawodową. Mam w planach napisać prace naukową na ten temat.

Tomasz Półbrat, II rok zootechniki
Interesuje się profilaktyką trzody chlewnej, organizacją prewencji oraz zwalczaniem zagrożeń napływających na fermę.