Członkowie

CZŁONKOWIE

inż. Arkadiusz Kolan, I rok  magistra zootechniki
Interesuje się metodami zwiększenia liczebności miotów loch oraz problemami prosiąt w okresie okołoodsadzeniowym.

Szymon Majcgrza, I rok Rolnictwa
Interesuje się wieloma zagadnieniami związanymi z hodowla i chowem trzody chlewnej. W przyszłości mam zamiar specjalizowac się w kierunku rozrodczym loch, uzyskujac wysokie parametry rozrodcze oraz w żywieniu trzody chlewnej. 

Monika Kroma, II rok zootechniki

Interesuje się żywieniem trzody chlewnej oraz sposobami minimalizacji problemów okresu okołoodsadzeniowego u prosiąt.

 inż. Anna Bartosik, II rok magistra zootechniki, a.bartosik94@gmail.com
specjalność: hodowla i użytkowanie zwierząt gospodarskich
Interesuję się  wieloma zagadnieniami związanymi z trzodą chlewna m. in.biotechnologicznymi metodami doskonalenia rozrodu trzody chlewnej a dzięki temu zwiększeniem liczebności miotów.

Tomasz Półbrat, IV rok zootechniki
Interesuje się profilaktyką trzody chlewnej, organizacją prewencji oraz zwalczaniem zagrożeń napływających na fermę.