Działalność

Członkowie Studenckiego Koła Naukowego Hodowców Trzody Chlewnej zajmują się szeroko pojętą problematyką chowu świń. W obszarze zainteresowań studentów leży: optymalizacja warunków utrzymania trzody chlewnej, odchów prosiąt, rozród, żywienie, genetyka, dobrostan, ochrona środowiska, profilaktyka weterynaryjna oraz ochrona zdrowia świń.