Historia

Rok akademicki 2000-2001

W okresie tym przewodniczącym była Anna Karoń, natomiast koło liczyło 9 członków. Studenci w ramach wyjazdów naukowych odwiedzali fermy trzody chlewnej w Jankowicach oraz Zalesiu. Brali udział w 3 międzynarodowych konferencjach naukowych (Akademia Podlaska w Siedlcach, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie i Akademia Rolnicza we Wrocławiu). Członkami SKN byli: Aleksandra Kula, Justyna Florjanowicz, Anna Karoń, Donata Szymkowiak, Dorota Demeńczuk, Katarzyna Jędrzejewska, Joanna Jaśkiewicz i Renata Nowacka.

Rok akademicki 2002-2003

Koło liczyło wtedy 13 członków. Przewodniczącym była Karolina Kowalska, skarbnikiem Grzegorz Kochanowski, sekretarzem Anna Kamecka a pozostali członkowie to Anna Gnutek, Aleksandra Wielgusz, Łukasz Bartkowski, Paweł Czarniak, Elżbieta Gorajewska, Joanna Iwanicka, Krzysztof Łoś, Paweł Brychcy, Dominik Królik i Agnieszka Cupok. Na początku roku odbył się wyjazd do Poznania na "Polagrę-Farm" i do Hannoveru na "Euro Tier 2002", SKN uczestniczył również w Dniach Aktywności Studenckiej na Uniwersytecie i Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Aleksandra Wielgosz oraz Łukasz Bartkowski brali udział w II Międzynarodowej oraz III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Rolnictwo ekologiczne a rozwój obszarów wiejskich w Europie". 15 kwietnia 2003r. Karolina Kowalska uczestniczyła w IV Naukowej Konferencji Studentów i Doktorantów na Uniwersytecie w Czeskich Budziejowicach. W maju na XXXII Seminarium SKN na Uniwersytecie Warmińsko-Mauzrskim w Olsztynie studenci Karolina Kowalska i Grzegorz Kochanowski prezętowali 2 prace. Grzegorz Kochanowski w sekcji posterowej przedstawił opracowanie pt. "Korzyści płynące z nadzorowanego porodu loch", a Karolina Kowalska prezentując temat: "Badania behawioru i wyników odchowu prosiąt przy porodach nadzorowanych i nienadzorowanych" w sekcji referatowej Produkcji Zwierzęcej i Nauk Weterynaryjnych zajęła II miejsce. Na VIII Międzynarodowej Konferencji SKN na AR we Wrocławiu w maju 2003r. studenci odnieśli sukces zdobywająć w sekcji plakatowej III a w sekcji referatowej II lokatę. We wrześniu 2003r. studenci brali udział w obozie naukowym zorganizowanym w Fermie Przemysłowego Tuczu Trzody Chlewnej w Zalesiu.

Rok akademicki 2003-2004

W październiku członkowie koła brali udział w Dniach Aktywności Studenckiej na politechnice Wrocławskiej oraz zwiedzali wystawę Polagra-Farm w Poznaniu. 16 grudnia 2003r. SKN Hodowców Trzody Chlewnej uczestniczyło w Konferencji Naukowej organizownej w Lublinie z okazji 50-cecia Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt tamtejszej Akademii Rolniczej. W maju na konferencji naukowej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie przedstawiono pracę pt. Błędy popełniane podczas zabiezpieczania peępowiny u prosiąt po porodzie". W tym samym miesiącu na IX Międzynarodowej Konferencji i XXI Sejmiku SKN zorganizowanym na AR we Wrocławiu koło odniosło wyjątkowy sukces zdobywając za wygłoszenie pracy II miejsce i w sekcji posterowej II i III miejsce. W czerwcu 2004r. korzystając z zaproszenia studenci SKN wzięli udział w IX seminarium Studenckich Kół Naukowych Hodowców Trzody Chlewnej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. We wrześniu 2004r. odbył się 2-tygodniowy obóz naukowy w Zalesiu.

Rok akademicki 2004-2005

Na początku roku akademickiego 2004/2005 liczba członków koła spadła do zaledwie 4, a na prezesa tego zespołu powołano Krzysztofa Łosia. W dniach 9-10 października członkowie SKN Hodowców Trzody Chlewnej uczestniczyli w Pierwszym Dolnośląskim Festiwalu Dyni, zorganizowanym w Ogrodzie Botanicznym we Wrocławiu. 15 i 19 grudnia tego roku Krzysztof Łoś uczestniczył czynnie w II Ogólnopolskim Seminarium SKN w Lublinie oraz na Uniwersytecie w Czeskich Budziejowicach. Praca pt. ”Wartość rzeźna i mięsna tuczników mieszańców ¾wbp x ¼pbz skierowanych na ubój przy różnych masach ciała” była prezentowana przez Andrzeja Kwolka 19 grudnia na Uniwersytecie Rzeszowskim. W dniach 6-8 maja SKN Hodowców Trzody Chlewnej brało udział w konferencji naukowej zorganizowanej przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. 11 maja 2005 r. koło było w Krakowie na XXXI Studenckiej Sesji Naukowej, a 12 maja brało czynny udział w X Międzynarodowej Konferencji i XXII Sejmiku SKN we Wrocławiu prezentując temat: „Porównanie wyników oceny sensorycznej mięśnia longissimus lumborum tuczników, dokonanej przez studentów i pracowników naukowych”. W czerwcu 2005 r. SKN Hodowców Trzody Chlewnej zasiliło 9 nowych członków. W dniach od 4 do 15 lipca studenci przebywali na obozie naukowym w Fermie Trzody Chlewnej w Zalesiu.

Rok akademicki 2005-2006

W wyniku listopadowych wyborów w 2005 r. przewodniczącym została Agnieszka Jeżyk, zastępcą Agnieszka Ćwierz, sekretarzem Karolina Konisiewicz, natomiast członkami byli Agata Szymończyk, Anna Jankowska, Dorota Olszewska, Marek Marczak, Krzysztof Szmajdziński, Mateusz Bojkowski, Krzysztof Łoś, Paweł Brychcy, Andrzej Kwolek i Paweł Szklorz. W grudniu koło uczestniczyło w Dniu Aktywności SKN na AR we Wrocławiu oraz w Międzynarodowym Seminarium SKN zorganizowanym w Lublinie na Akademii Rolniczej oraz na Akademii Podlaskiej w Siedlcach.W tym miesiącu koło współorganizowało spotkanie opłatkowe i akcję charytatywną dla Domu Dziecka w Sobótce. 10 maja 2006 r. SKN wziął udział w Ogólnouczelnianej Sesji Kół Naukowych, a 11 maja w XI Międzynarodowej i XXIII Sejmiku SKN we Wrocławiu. Rok akademicki 2005/2006 zakończył się obozem naukowym zorganizowanym w Fermie Trzody Chlewnej w Łukaszowie, w dniach od 3 do 15 lipca 2006 r.

Rok akademicki 2006-2007

W roku akademickim 2006-2007 aktywność członków koła pojawiła się 6 grudnia w Dniu Aktywności Studenckiej na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. W marcu 2007 r. w wyniku przeprowadzonych wyborów przewodniczącym koła został Michał Żebrowski, a członkami byli Anna Jankowska, Piotr Matyja, Krzysztof Szmajdziński, Zbigniew Kiszka oraz Bartłomiej Magiera. W maju 2007 r. nasze koło czynnie uczestniczyło w XII Międzynarodowej Konferencji i XXIV Sejmiku SKN na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz wzięło udział w Ogólnopolskiej Sesji Kół Naukowych na AR w Krakowie. We wrześniu 2007 r. studenci uczestniczyli w obozie naukowym zorganizowanym w Fermie Zalesie.

Rok akademicki 2007-2008

Do SKN zapisało się dwoje nowych członków, studentów z II roku studiów Monika Wójcik i Krzysztof Weideman. W kwietniu 2007 r. na VI Międzynarodowej i VII Ogólnopolskiej konferencji Naukowej we Wrocławiu nt. „Rolnictwo ekologiczne-rolnictwem przyszłości” Krzysztof Weideman przedstawił pracę pt. „Wartość rzeźna i jakość mięśnia longissimus lumborum tuczników mieszańców [wielka biała polska x polska biała zwisłoucha x duroc x pietrain]. 15 maja 2008 r. na XIII Międzynarodowej Konferencji i XXV Sejmiku SKN we Wrocławiu przedstawiono wyniki 2 prac, z których jedna w sekcji referatowej-zootechnicznej uzyskała III lokatę. 13 czerwca 2008r. w wyniku przeprowadzonych wyborów ustalono, że przewodniczącym jest Monika Wójcik, zastępcą Krzysztof Weideman, skarbnikiem Karol Kamiński, a członkami Edyta Płazak i Marek Rajchert. W lipcu 2008 r. Monika Wójcik, Krzysztof Weideman i Marek Rajchert w ramach wyjazdów naukowych do Fermy Trzody Chlewnej w Łosicach, realizowali przez okres 2 tygodni badania, związane z pobieraniem i oceną ejakulatów oraz porcjowaniem nasienia knurów a ponadto zajmowali się inseminacją loch.

Rok akademicki 2008-2009

Na początku roku akademickiego 2008-2009 do SKN Hodowców Trzody Chlewnej przyjęto Sebastiana Środonia i Zanetę Święty. Członkowie koła uczestniczyli w pokazach zwierząt hodowlanych, które odbyły się w Poznaniu z okazji zorganizowanej Farmy 2008. 9 grudnia 2008 r. członkowie koła wzięli udział w Dniu Aktywności Studenckiej organizowanym przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Studenci założyli stronę internetową http://www.trzoda-chlewna.pl. 23 grudnia studenci byli współorganizatorami opłatka wigilijnego. W maju 2009 r. na XIV Międzynarodowej Konferencji i XXVI Sejmiku SKN koło przedstawiało 2 prace (poster i referat). Obie prezentacje prac zdobyły uznanie Jury. Praca w formie posteru uzyskała II lokatę, a w formie referatu III miejsce. W dniach od 1 do 12 lipca 2009 r. członkowie koła uczestniczyli w obozie naukowym w Fermie Przemysłowego Tuczu Trzody Chlewnej w Zalesiu. Na obozie nawiązano współpracę z kierownictwem fermy. Od tej pory studenci mają możliwość korzystania z fermy przez okrągły rok. 

Rok akademicki 2009-2010

Rok akademicki 2009-2010 rozpoczął się od wyborów, na których ponownie na funkcję przewodniczącego wybrano Monikę Wójcik, a na zastępcę Karola Kamińskiego. Pozostali członkowie koła to Żaneta Święty, Sebastian Środoń, Agata Zając i Kamil Duziński. W VII z kolei Dniu Aktywności Studenckiej brali udział Karol Kamiński, Edyta Płazak, Sebastian Środoń, Kamil Duziński i Monika Wójcik. W kwietniu 2010 r. Kamil Duziński brał udział w VII Międzynarodowym Seminarium Studenckich Kół Naukowych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, a Sebastian Środoń w XXXVI Sesji Koła Naukowego Zootechników na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. W maju 2010 r. na XV Międzynarodowej Konferencji i XXVII Sejmiku SKN we Wrocławiu przedstawiono 2 prace, z których jedna została wyróżniona. Od 1 do 11 lipca Kamil Duziński, Karol Kamiński i Monika Wójcik uczestniczyli w wyjeździe naukowym do największej fermy trzody chlewnej w Polsce, w miejscowości Koczała (stado podstawowe loch w tej fermie liczyło 18000 sztuk). Ich pobyt na fermie trwał 2 tygodnie. W dniach od 6 do 24 września 2010 roku studenci przebywali na obozie naukowym w Fermie Przemysłowego Chowu Trzody Chlewnej w Zalesiu, najstarszej jeszcze czynnej w naszym kraju. W podsumowaniu oceny działalności za rok 2009-2010 koło uplasowało się na Wydziale Bologii i Hodowli Zwierząt na 3 pozycji, a na uczelni na 14.

Rok akademicki 2010-2011

Rok 2010-2011 rozpoczął się w październiku zorganizowanym wyjazdem do Poznania na Krajową Wystawę Zwierząt Hodowlanych i udziałem w VIII Dniu Aktywności Studenckiej na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.W roku akademickim 2010-2011 przeprowadzono wybory, które wyłoniły prezesa. Prezesem koła został Kamil Duziński, a jego zastępcą Natalia Szycher. Pozostali członkowie koła to Agata Kołodziejska, Maria Popek, Bartłomiej Rolnik, Tomasz Cieślik, Paweł Jagodzik, Martyna Napieraj i Koleta Niesłańczyk. 6 grudnia 2010r. podczas X Dni Aktywności Studentów Kamil Duziński otrzymał z rąk pani Rektor prof. dr hab. Józefy Chrzanowskiej list gratulacyjny z podziękowaniem za dotychczasową działalność naukową.

Rok akademicki 2011-2012

Tradycyjnie już SKN brało udział w XI Dniach Aktywności Studentów organizowanych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. W grudniu 2012r. na IX Międzynarodowym Seminarium SKN na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie za pracę pt. „Wpływ masy ciała prosiąt przy odsadzeniu na ich wzrost i spożycie paszy prestarter„ Tomasz Cieślak otrzymał wyróżnienie. Współautorami tego opracowania byli Natalia Szycher oraz Kamil Duziński. Praca powstała na podstawie wyników zebranych podczas obozu naukowego w Zalesiu w 2011 r. W dniach 10-11 maja 2012 r. na XVII Międzynarodowej Konferencji SKN we Wrocławiu koło Hodowców Trzody Chlewnej przedstawiło 4 prace w sekcji referatowej-hodowlanej. Jedna z tych prac została wyróżniona. W XLI Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie brały udział Koleta Niesłańczyk i Martyna Napieraj, które zaprezentowały 2 prace. W dniach 25-26 maja Kamil Duziński czynnie uczestniczył w VII Międzynarodowej Konferencji „ Students on their way to science” zorganizowanej w Jelgawie na Łotwie.

Rok akademicki 2012-2013

W październiku 2012 roku na pierwszym po wakacjach spotkaniu w Zakładzie Hodowli Trzody Chlewnej dokonano wyboru zarządu koła. Prezesem została Natalia Szycher, a jej zastępcą Bartłomiej Rolnik. Członkami SKN Hodowców Trzody Chlewnej byli Emilia Banasiewicz, Anna Wyrostek, Tomasz Cieślak, Agata Trzeciak, Daniel Łakomy i Mateusz Szudzik. W maju 2013 r. na XVIII Międzynarodowej Konferencji SKN na UP we Wrocławiu, w sekcji referatowej-hodowla zwierząt prezentowano 2 prace, z których jedna pt. „Ocena produkcyjności Fermy Zalesie w 40 roku jej istnienia”, wygłoszona przez Natalię Szycher zdobyła II miejsce. W dniach od 9 do 20 września 2013 r. miał miejsce obóz naukowy zorganizowany w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowym „Ferma-pol” Sp. z o.o. w Zalesiu. Zagadnieniem wiodącym była ocena dobrostanu świń w fermie wielkostadnej.

Rok akademicki 2013-2014

Po wyborach przeprowadzonych w tym roku akademickim, nowym przewodniczącym została Urszula Stępień, zastępcą Klaudia Pasterczyk, natomiast sekretarzem Katarzyna Tuzikiewicz, poza zarządem w skład zespołu wchodzili Magdalena Chabielska, Damian Konkol, Rafał Jarząbek, Karolina Landsmann, Klaudia Domaradzka, Kamil Duziński, Marta Patacz, Natalia Szycher, Alicja Szafranek, Kamila Szabela. 31 marca 2014r. Urszula Stępień przedstawiła pracę pt. "Diagnostyka pasożytów żołądkowo-jelitowych u wybranych grup świń, w różnych systemach utrzymania" zajmując III miejsce na XI Międzynarodowym Seminarium Studenckich Kół Naukowych Środowisko Zwierzę Produkt w Lublinie. 10 kwietnia tego samego roku na X Poznańskim Forum Zootechniczno-Weterynaryjnym Natalia Szycher przedstawiła pracę pt. "Współzależności pomiędzy wybranymi parametrami użytkowści rozpłodowej". 15-16 maja na XIX Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych i XXXI Sejmiku SKN Urszula Stępień zajęła III miejsce w sekcji referatowej za wygłoszenie pracy pt. "Udział nicieni jelitowych w zarażeniu wybranych grup świń". W sekcji posterowej Katarzyna Tuzikiewicz zajęła I miejsce za temat "Szacowanie wielkości miotu na podstawie masy ciała i kolejności oproszenia loch" natomiast praca Klaudii Pasterczyk w tej samej sekcji pt . "Wpływ rasy knura na wybrane parametry miotu" została wyróżniona. Z powodu zaostrzonego reżimu sanitarnego w 2014r. obóz naukowy na fermie w Zalesiu nie odbył się.

Wykaz przewodniczących:

Anna Karoń (2000-2002)

Karolina Kowalska (2002-2004)

Krzysztof Łoś (2004-2005)

Agnieszka Jeżyk (2005-2006)

Michał Żebrowski (2006-2007)

Monika Wójcik (2008-2010)

Kamil Duziński (2010-2012)

Natalia Szycher (2012-2014)

Urszula Stępień (2014-2016)

Justyna Kulesa (2016-2017)

Klaudia Żuchowska (2017-2018)

Anna Bartosik (2018 - obecnie)